Pige

Sedan

Sedan er en brancheforening af virksomheder, der i Danmark producerer eller markedsfører specialdestinerede fødevarer bestemt til børneernæring.

Sedan blev oprettet den 30. marts 1980.

 
Medlemmer
Der er 2 medlemmer af foreningen Sedan.
Produkter
Medlemsvirksomhederne fremstiller fødevarer til spædbørn og småbørn. Produkter til disse særlige ernæringsmæssige behov er associeret med betydelig ernæringsmæssig og teknologisk knowhow.
Fremstilling
En teknisk beskrivelse af fremstillingen af forskellige typer af børnemad.
Lovgivning
Der er fastsat strenge krav til sammensætning og mærkning af produkterne samt særlige regler om markedsføring af modermælkserstatninger.
WHO's markedsføringskodeks
WHO vedtog i 1981 et kodeks om markedsføring af modermælkserstatninger.
 
Børnemad - i historisk perspektiv
Børnemad i historisk perspektiv
I anledning af foreningen Sedans 25 års jubilæum blev der udarbejdet et jubilæumsskrift om den historiske udvikling af børnemad i Danmark i løbet af de sidste par generationer.