Lovgivning

Der er fastsat strenge krav til sammensætning og mærkning af produkterne samt særlige regler om markedsføring af modermælkserstatninger m.v. Virksomhederne har endvidere egne supplerende specifikationer for de anvendte råvarer og har en meget omfattende egenkontrol.

Lovkravene, som er fælles for hele EU, er af hensyn til spædbørns og småbørns særlige behov meget restriktive og omfattende.

Lovkravene er beskrevet i EU-forordninger som er direkte gældende i medlemslandene og derfor skal ikke gentages i dansk ret. Straffebestemmelser på området er implementeret i danske bekendtgørelser::

  1. Forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol (kaldet ”FSG” – Food for Special Groups). Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er omfattet af denne forordning.
  2. Bekendtgørelse nr. 97 af 29. januar 2020 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein
  3. Bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2020 om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring.

De specifikke regler i direktivet om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger (direktiv 2006/141) er flyttet til en ny EU-retsakt der er taget i anvendelse fra 11. februar 2020. For visse produkter skal reglerne dog først implementeres fra 22. februar 2021:

  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring.

I perioden indtil den delegerede forordning (nr. 2016/127 af 25. september 2015) finder anvendelse, gælder bekendtgørelse nr. 97 af 29. januar 2020 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein.

Virksomheder kan dog bruge de nye regler på frivillig basis allerede nu.

Børnemad er omfattet af FSG-forordningen (forordning 609/2013). Det betyder at de specifikke regler i børnemadsdirektivet (2006/125) skal flyttes til en ny EU-retsakt. Denne er endnu ikke vedtaget.

Fødevarer til særlige medicinske formål er omfattet af FSG-forordningen (forordning 609/2013). De specifikke regler i direktivet om fødevarer til særlige medicinske formål der er udviklet til at dække spædbørns ernæringsmæssige behov, er beskrevet i:

  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål.